Přepravní kontrola
Potřebuji jízdenku

Potřebuji jízdenku

platební kartou
Chci časovou jízdenku

Chci časovou jízdenku

na mojí Karlovarské kartě
Chci lanovkou

Chci lanovkou

na rozhlednu a do restaurace

Vážení cestující,

platnost jízdních dokladů mohou kdykoliv během jízdy nebo pobytu v přepravním prostoru ověřovat kontroloři – osoby pověřené Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s. Kontrolor je ve vozidlech a v přepravním prostoru oprávněn požadovat od cestujícího předložení platného jízdního dokladu, odebírat neplatné jízdní doklady a v případě jízdy bez platného jízdního dokladu uložit přirážku 1500 Kč, která se při zaplacení na místě nebo do 7 kalendářních dnů snižuje na 750 Kč. V případě nezaplacení dovozného činí přirážka 300 Kč. O zaplacení stanovené částky nebo odebrání jízdního dokladu vydá kontrolor potvrzení. Kontrolor je oprávněn dávat cestujícím závazné pokyny a vyžadovat od cestujících, aby se prokázali osobními údaji. Prokazuje se kontrolním odznakem a služebním průkazem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. nesoucím označení „Veřejná silniční doprava Česká republika – kontrola“. Nezaplatí-li cestující bez platné jízdenky přirážku na místě a neprokáže-li se osobními údaji, je podle §18a odst. 2 d) zákona č. 111/1994 Sb., povinen na výzvu přepravního kontrolora následovat ho na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího.

Přepravní kontrolor je také oprávněn dohlížet na dodržování ostatních práv a povinností vycházející ze Smluvních přepravních podmínek a v případě zjištění jejich porušení je oprávněn vydávat závazné pokyny vedoucí k jejich odstranění.

Od 1.9.2017 vykonávají přepravní kontrolu naši zaměstnanci, kteří byli pro tuto činnost pečlivě vybráni a proškoleni, proto neváhejte se na ně kdykoliv obrátit s žádostí o pomoc nebo poskytnutí informací. Váš názor je pro nás důležitý, proto své dotazy náměty nebo připomínky můžete také nově napsat na nás email herman@dpkv.cz, nebo zavolat na tel. Číslo 353 504 516.

Od 1.1.2018 dojde také ke změně výše přirážek k jízdnému, o kterém vás budeme včas informovat.

***

Aktuálně

.....
Cena nafty a adBlue:
Diesel 29.60 Kč
adBlue 17.30 Kč

Novinky emailem

Vložte svůj email a budete informování o událostech a slevách v karlovarské hromadné dopravě.
*

> odběr novinek může být kdykoli zrušen.
Karlovy VarySdružení dopravních podniků